Số 28 đường Nại Hiên Đông 5. đường 5.5m, lề 3m, Dt: = 72m2.Sơn trà. - Đà Nẵng

 

Danh mục này không còn nữa.