can thue mat bang ban cafe coc - Đà Nẵng

can thue mat bang ban cafe coc — Đà Nẵng

Chi tiết về quảng cáo

minh dang can mat bang thuan loi thue de ban cafe coc, nha cap 4 cung duoc hay mat bang co dien nuoc, nha ve sinh, co 24 den32 met vuong, dac biet gan cac truong hoc, gia ca khoan tu 3.000.000_4.000.000 VND nha . Ai cho thue,hoac biet, goi so dien thoai nay giup minh 0916 86 88 33 .Cam on nhieu !!!
Ẩn danh
  • Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam